top of page
METODEMÆSSIGT UDGANGSPUNKT

Jeg er ikke psykolog, men erhvervsmand med såvel omfattende praktisk erfaring som akademisk interesse for ledelsesopgaven

og dens komplekse interaktion med lederens personlige behov og forhold.

Jeg tager udgangspunkt i mine kunders personlige behov og situation. Min ydelse kan spænde fra sparring på konkrete aktuelle erhvervsmæssige udfordringer til etablering af en personlig plan, som bringer kundens energi maksimalt i spil. Samt naturligvis kombinationer heraf.

 

Brobygning mellem det personlige og det erhvervsmæssige er baseret på følgende to erkendelser:

• Et af de mest nærliggende instrumenter for personlig udvikling og succes,

er netop det arbejde man har,og den måde man udfører det på.

• En virksomheds succes er ganske nøje korreleret med, at de mennesker den består af,

får opfyldt deres personlige behov.

 

Brobygningen kræver naturligvis, at mine kunder er virksomhedsejere eller ledere med et betydeligt råderum.

 

Både ved udvikling af mennesker og virksomheder mener jeg, at der er behov for at vælge en retning. At man vælger en retning betyder, at man får et instrument til relativt let at tage stilling til håndteringen af spontane muligheder og trusler. Til forskel fra tidligere skal man blot være forberedt på, at retningen skal justeres ofte og hurtigt, og at den omstillingsevne som er nødvendig og tilstrækkelig for at forfølge en justeret retning, altid er i top.

 

Min kompetance rummer ikke metoder og evner til at foretage og analysere en detaljeret personprofil og til at bearbejde dybereliggende psykologiske udfordringer. Jeg har derfor indgået samarbejde med to personer med spidskompetence indenfor hver af disse områder, som jeg har kendt længe, har stor tillid til og kan samarbejde effektivt med. Efter behov og aftale kan jeg henvise til eller inddrage dem:

 

Søren Qvist har bedrevet executive search og assessment siden 1997 og er certificeret i personanalysesystemet PAPI.

Søren ejer firmaet TVM Executive Skills (tvmskills.dk)

 

Susanne Snedevig Ulveman er Psykolog og har siden 2008 drevet selskabet Ulvemann Explorative, har herefter været erhvervspsykolog hos Green & Andersen i 8 år og ejer nu firmaet Couragepro (couragepro.com)

bottom of page